Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 1910006546 Licencie graf cent - DA 399,00 s DPH 15.10.2019 MHJ - Software SSOŠA DA
Faktúra 2019205 Energie 80% 9/2019 2 470,34 s DPH 10.10.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA
Faktúra 1909201 Obedy žiaci Tower+zamestnanci 970,20 s DPH 04.10.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1909200 Obedy žiaci 9/2019 3 585,60 s DPH 04.10.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1909202 Obedy Externý 9/2019 910,60 s DPH 04.10.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 20190603 Zálohová faktura - Tlaková nádoba do kotolne 9 568,44 s DPH 03.10.2019 Šimon Marián Bratislava SSOŠA DA
Faktúra 2019257 HP + príslušenstvo 1 347,60 s DPH 30.09.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1900464 Preklopenie WEBU - DA 1 440,00 s DPH 25.09.2019 Bajan company s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 20092019 Zálohová faktura LVK 10.2. - 14.2.2020 600,00 s DPH 24.09.2019 RL Plus SSOŠA DA
Faktúra 20190201 Anakýza oroduktu školy - DA 3 085,50 s DPH 24.09.2019 Než zazvoní SSOŠA DA
Faktúra 2019016 Učtovné služb y9/2019 500,00 s DPH 23.09.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019255 Služby 9/2019 438,16 s DPH 23.09.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1908006339 Licencie graf cent - DA 890,00 s DPH 23.09.2019 MHJ - Software SSOŠA DA
Faktúra 1908192 Obedy externý 8/2019 551,00 s DPH 20.09.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 201930327 Licenčné poplatkyl 1 422,24 s DPH 16.09.2019 Dytron SSOŠA DA
Faktúra 1541986 Sanita - čistiace potreby 360,08 s DPH 13.09.2019 Banchem s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019181 Energie 80% 8/2019 1 823,44 s DPH 12.09.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA
Faktúra 19417560 Nákup spotrebný materiál 355,20 s DPH 06.09.2019 B2Bpartner SSOŠA DA
Faktúra 2019013 Oprava mizdy 1-4/2019 514,00 s DPH 03.09.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019014 Učtovné služby 8/2019 500,00 s DPH 02.09.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA
zobrazené záznamy: 1-20/3437