Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 11/2-418 Voda 11/2011 6 173,74 s DPH 09.12.2011 BVS spoločnosť,a.s.
Faktúra 14/2-162 vyvoz plast.nádoby 4/2014 30,67 s DPH 27.05.2014 KANAL M.P.S.s.r.o.
Faktúra 14/2-151 oprava dochadzk.systemu 95,76 s DPH 20.05.2014 KasComp-počítačové aplikácia spol. s r.o.
Faktúra 14/2-152 kontrola EPS 5/2014 29,87 s DPH 20.05.2014 DAD-TEL,spol. s r.o.
Faktúra 14/2-153 kontrola EPS 5/2014 33,06 s DPH 20.05.2014 DAD-TEL spol. s r.o.
Faktúra 14/2-154 konmtrola EPS II.Q/2014 141,40 s DPH 20.05.2014 DAD-TEL spol. s r.o.
Faktúra 14/2-155 voda 4/2014 6 089,63 s DPH 20.05.2013 BVS,a.s.
Faktúra 14/2-156 ZSE energie 4/2014 5 519,77 s DPH 21.05.2014 ZSE,a.s.
Faktúra 14/2-157 strava-súťaž 153,00 s DPH 21.05.2014 Tomáš Mészároš-PINO s r.o.
Faktúra 14/2-158 stravne listky 1 750,00 s DPH 22.05.2014 Tomáš Mészároš-PINO s.r.o.
Faktúra 14/2-159 prenajom kopir.stroja 67,15 s DPH 22.05.2014 XEROX LIMITED o.z.
Faktúra 14/2-160 odb.skúška el.inštalácie 1 390,00 s DPH 27.05.2014 RUŠEZ-UNG.DZUBA
Faktúra 14/2-163 technik BOZP 5/2014 120,00 s DPH 27.05.2014 BP služby s.r.o.
Faktúra 14/2-148 VW energie 4/2014 4 740,01 s DPH 13.05.2014 VW Slovakia
Faktúra 14/2-164 čiast.uhrada zmluvy 5/2014 438,16 s DPH 30.05.2014 AWAX s.r.o.
Faktúra 14/2-165 odvoz a likvid.nebezp.odpadu 197,38 s DPH 30.05.2014 Marius Pedersen,a.s.
Faktúra 14/2-168 strava-stáž 76,50 s DPH 02.06.2014 Tomáš Mészároš-PINO s.r.o.
Faktúra 14/2-169 strava-stáž 1 058,93 s DPH 02.06.2014 SMART TRADING
Faktúra 14/2-170 servis vyťahov 5/2014 112,38 s DPH 04.06.2014 Baryt s.r.o.
Faktúra 14/2-171 servis vyťahov 5/2014 25,37 s DPH 04.06.2014 Baryt s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/3437