Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Dodadok MPC - bezodplatný prevod s DPH 12.12.2012
Zmluva DOD/120/1635/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 01.10.2015 Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o. SOŠA
Zmluva DOD/120/1628/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 01.10.2015 Todos Italia, s.r.o. SOŠA
Zmluva DOD/120/1629/2015 Dhoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 02.09.2015 Hílek a spol., a.s. SOŠA
Zmluva DOD/120/1630/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 02.09.2015 Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. SOŠA
Zmluva DOD/163/3699/2015 Zmluva-prenájom neb. priestoru č.305 s DPH 02.09.2015 Alena Trnčáková
Zmluva DOD/120/1631/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 01.10.2015 Auto Top Service SOŠA
Zmluva DOD/163/3695/2015 Zmluva-prenájom nebyt.priestoru č.305 s DPH 29.10.2015 Alena Trnčáková
Zmluva DOD/120/1632/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 02.09.2015 Volkswagen Slovakia, a.s. SOŠA
Zmluva DOD/120/1633/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 02.09.2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o. SOŠA
Zmluva DOD/120/1634/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 01.10.2015 PD ELECTRIC s.r.o. SOŠA
Zmluva Dodatok č.1 Zmluva o dielo-Obnova exteriéru ŠI s DPH 06.11.2015 RV stav, s.r.o. SOŠA
Zmluva DOD/132/3670/15 Zmluva-prenájom telocvične s DPH 06.11.2015 Štefan Gubrica
Zmluva DOD/120/1626/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 02.09.2015 Todos Italia s.r.o. SOŠA
Zmluva OÚ-BA-OS3-2015/086784 Zmluva-usporiadanie a spolufinancovanie športovej súťaže s DPH 14.10.2015 MV SR
Zmluva ODB/131/0018/2015 Darovacia zmluva-finančná podpora projektu s DPH 11.11.2015 ROZVOJ n.f. SOŠA
Zmluva Zmluva Zmluva o dielo-Obnova exteriéru ŠI s DPH 19.11.2015 RV stav, s.r.o.
Zmluva DOD/120/1636/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 01.10.2015 AG CONSULTA s.r.o
Zmluva DOD/120/1637/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 01.10.2015 MOTOR PARTNER, s.r.o. SOŠA
Zmluva Rozhodnutie Schválené tarify do miestnej distribučnej sústavy s DPH 14.01.2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
zobrazené záznamy: 1-20/3437