Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Dodadok MPC - bezodplatný prevod s DPH 12.12.2012
Zmluva Zmluva - finančné účtovníctvo s DPH 20.04.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia PONTIS s DPH 06.06.2012
Zmluva Zmluva - poistenie majetku s DPH 13.12.2012
Zmluva Zmluva - prenájom telocvične Valentovič s DPH 07.11.2012
Zmluva Zmluva RadioLan s DPH 06.06.2012
Zmluva Zmluva WRIGLEY 5065-12 s DPH 12.03.2012
Zmluva Zmluva - prenájom miestnosti - voľby MČ DNV s DPH 12.03.2012
Zmluva Zmluva - garáž Z. B. Ambra s DPH 13.08.2012
Zmluva Zmluva MPC - bezodplatný prevod s DPH 12.12.2012
Zmluva Zmluva Gašpar s DPH 01.03.2012
Zmluva Zmluva - OBP s DPH 04.10.2012
Zmluva Zmluva - prenájom telocvične Mayer s DPH 04.04.2012
Zmluva Zmluva - prenájom telocvične Kutníková s DPH 04.04.2012
Zmluva Zmluva - stolný tenis s DPH 07.12.2012
Zmluva Darovacia zmluva - veľvyslanectvo s DPH 30.03.2012
Zmluva Darovacia zmluva ŠPÚ s DPH 30.03.2012
Zmluva Zmluva o dielo - BARYT - servis výťahov - škola s DPH 07.12.2012
Zmluva Zmluva garáž Z. B. Ambra - krátkodobá s DPH 26.04.2012
Zmluva Dodatok ku zmluve 5064-07 s DPH 12.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3437