Navigácia

Silní muži

Utužiť u študentov zdravie, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.

© aScAgenda 2020.0.1185 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2019
Počet návštev: 3445808

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875